Hrvatsko kulturno umjetničko društvo
Komušina – Škofja Loka

TRI KUBIKA KULTURE

HKUD Komušina je organizator projekta, ‘Tri kubika kulture: Kulturna raznolikost bogati in združuje je bil izbran za izvedbo na Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017’.

Operaciju financiraju

Operacijo Tri kubika kulture sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Djelatnosti podupiru

Dejavnosti HKUD Komušina ponosno podpirajo tudi JSKD in Občina Škofja Loka.

Društva koja sudjeluju

Organizator:

HRVAŠKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOMUŠINA ŠKOFJA LOKA

Partnerji:
KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO BOŠNJAKOV BISER JESENICE
SRPSKO PROSVETNO DRUŠTVO NIKOLA TESLA POSTOJNA
HRVAŠKO KULTURNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO
SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ LENDAVA

Hrvatsko Kulturno Umjetničko Društvo Komušina