HUMANITARNA AKCIJA HKUD KOMUŠINA ŠKOFJA LOKA ZA ŽRTVE POTRESA U PETRINJI

Poštovane članice, članovi te prijatelji HKUD Komušina Škofja Loka,

Pozivamo vas da se zajedno odazovemo prikupljanju sredstava za žrtve potresa u Petrinji.

Svi zainteresirani možete uplatiti svoja dobrovoljna sredstva na tekući račun HKUD Komušina Škofja Loka s naznakom ‘za žrtve potresa’:

IBAN: SI56 0700 0000 0178 570, Gorenjska banka d.d.
Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka
Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka