Dragi prijatelji HKUD Komušina, naša spletna stran je trenutno v prenovi v okviru projekta TRI KUBIKA KULTURE. Hvala za razumevanje in se vidimo kmalu!

Projekt Tri Kubika Kulture

Naš projekt, ‘Tri kubika kulture: Kulturna raznolikost bogati in združuje je bil izbran za izvedbo na Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017′.

Organizator:
HRVAŠKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOMUŠINA ŠKOFJA LOKA

Partnerji:
KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO BOŠNJAKOV BISER JESENICE
SRPSKO PROSVETNO DRUŠTVO NIKOLA TESLA POSTOJNA
HRVAŠKO KULTURNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO
SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ LENDAVA

Operacijo sofinancirata

Operacijo Tri kubika kulture sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Dejavnosti podpirata

Dejavnosti HKUD Komušina ponosno podpirata tudi JSKD in Občina Škofja Loka.