Mnogobrojne aktivnosti u društvu

Poštovane članice i članovi H Kud-a Komušina !

Želimo vas izvjestiti o mnogobrojnim aktivnostima u društvu i oko njega :

  • Dobili smo novih 30 m2 prostora koji su neposredno uz naše prostore samo nas djeli zid. Pogodba za prostor je potpisana i već smo započeli sa prvim radovima kako bih sanirali i obnovili naše nove prostore. Molimo sve članove koji mogu na bilo kakav način da pomognu dobrovoljnim radom da se jave predsedniku Mijatoviću na tel. 041 737 279 da u što kraćem roku obnovimo i damo dodatne prostorije u funkciju. Kad sve završimo raspolagaćemo sa 120 m2 što će biti dosta za naše potrebe.

  • Slijedi proslava najvećeg katoličkog praznika USKRSA i naše prostorije  ( u izgradnji) će biti otvorene od 16.00 sati. Nadam se da ćete posle Uskrsnog ručka doći na čašicu pića da se družimo i na svoj način proslavimo ovaj blagdan. Na licu mjesta ćete da vidite naš novi projekt i naći načina kako da ga zaključimo i dovedemo što jeftinije i bolje u funkciju za koje je namjenjen.

  • Predsedništvo društva se na sjednici predsedništva odlučilo da društvo organizuje hodočašće ( izlet) u Sarajevo i Komušinu povodom posjete pape Franje našoj BiH. Polazak avtobusa je 05.06.2015 (petak) u 20 sati iz Škofije Loke, noćna vožnja do Sarajeva gdje ćemo da se uklopimo u program posjete, posle toga se iz Sarajeva vraćamo za Komušinu gdje ćemo prenoćiti.U subotu naveče je planirana skupna večera za prijavljene ( koju svako plaća ), a prenoćište za one koji nemaju kuću u Komušini svako obezbjedi sam (nadam se da će nas biti dosta koji imaju kuće pa će i oni koji nemaju moći prespavati kod svojih prijatelj iz našega društva ). Povratak za SLO je u nedjelju 07.06.2015 g. posle sv. mise u Komušini u 13.00 sati.Prednost imaju članovi društva i njihovi najbliži. Obavezna prijava za člana je 30 evra         ( koja se u avtobusu vrati zaradi ozbiljnosti prijave ), a za nečlanove društva je 40 evra prevoz.Prijavite se kod Finka Grgić tel. 031 635 402

ili Marko ( 031 605 178) do popune avtobusa a najkasnije do 25.05.2015g.Novčana prijava je obavezna i ne vraća se ako se pravočasno hodočašće ne otkaže do kraja prijave.

Predsedništvo društva