Aktivnosti društva ob koncu leta

Poštovane članice i članovi društva !Za nama su uspješno odrađena dva velika projekta ( 4. Sabor H.kulture i 22. obljetnica društva), kao i sve aktivnosti u ovoj godini.Po planu rada još nas čeka proslava sv. Nikole, domjenak za članove društva i skupština društva koja je predviđena početkom sledeće godine.
  • Proslava (Miklauž) za naše najmlađe će se održati 05.12.2015 g. sa početkom u 16.00 sati u društvenim prostorima. Roditelji prijavite svoje najmlađe (rođene 2006 i mlađe)do 29.11.2015 na telefon 031 605 178 Marko.Predviđena je prestava za djecu i svakako pokloni.
  • Domjenak će se održati 05.12.2015 g. sa početkom u 19.sati u društvenim prostorima.Obavezna prijava je do 28.11.2015 g. na telefon 040 599 565 g.Čičak. Članovi društva imaju besplatno a za njihove partnerice/partnere je kotizacija 10 evra.
  • Skupština društva koja je predviđena za 23.01.2016 g. je izborna za sva organe društva. Predsedništvo društva je na sastanku 11.11.2015 g. imenovalo kandidacijku komisiju u sastavu :

1.Kata Paurević.

2.Pero Čičak3.

3 Juro Šimić

Zadatak komisije je da kontaktira članove društva da se doboju što bolji kandidati koji će biti glavni nosioci u društvu kako bi društvo i dalje uspješno djelovalo. Izbori su za sve organe društva, ( predsjedništvo, predsjednika, predsjednika skupštine i njegovoga zamjenika,nadzorni odbor i disciplinsku komisiju).Članovi društva koji se osjećaju sposobni i hoće da rade se mole da se jave nekome iz komisije ili bilo kome iz predsjedništva društva.Imamo obnovljne prostore dobro ime društva koje je prepoznatljivo na lokalnom,državnom i međunarodom formatu,22. godine uspješnog rada.Očekujemo Vašu pomoć da naše društvo i dalje uspješno djeluje.

Škofja Loka: 17.11.2015 Predsjedništvo društva