Zagon projekta TRI KUBIKA KULTURE

Spoštovani člani, spoštovani prijatelji HKUD Komušina!

 

Naš projekt, ‘Tri kubika kulture: Kulturna raznolikost bogati in združuje ‘ je bil izbran za izvedbo na ‘Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017’.

 

ESS: http://www.eu-skladi.si/

Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Šofja Loka bo v okviru projekta ‘TRI KUBIKA KULTURE: Kulturna raznolikost bogati in združuje’, v sodelovanju s svojimi partnerji, organiziralo pet sklopov različnih usposabljanj (spodaj naštete delavnice in predavanja) namenjenih pripadnikom manjšin in priseljenskih skupin v Sloveniji in vsem, ki se zanimajo za kulturno ustvarjanje manjšin in priseljenskih skupin, organizacije kulturnih dogodkov ter soustvarjanja kulturnih smernic na področju kulturnega vodenja.

S tem projektom želimo usposobiti pripadnike manjšin in priseljencev za delo na področju kulturno projektnega vodenja in folklore, kar zanje ni zgolj karierna priložnost, ampak pomeni tudi možnost ohranjanja njihovega kulturnega izročila v novem okolju. Po zaključenih posameznih sklopih in po zaključenem celotnem projektu bodo udeleženci prejeli potrdilo za opravljanje dela na področju kulture in kulturnega vodenja, to je CERTIFIKAT KULTURNEGA IN PROJEKTNEGA VODENJA, z možnostjo pristopa k nacionalni poklicni prekvalifikaciji (NPK – Vodja projekta), če bodo izpolnjevali kriterije formalne izobrazbe in izkušenj.

Glavni cilji naše operacije so zasledovanje evropskih vrlin in vrednot, zmanjševanje socialnih raznolikosti, razvoj kulturnih dejavnosti, medkulturnega dialoga in kulturno strpne državljanske družbe.

–       Operacija Tri kubika kulture je sofinancirana v višini 74.185,50 EUR.

–       Kazalniki operacije so: zaposlitev predstavnika ranljive skupine ter vključitev 150 ostalih v program usposabljanja.

 

Organizator:

–       HRVAŠKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOMUŠINA ŠKOFJA LOKA

Partnerji:

  • SRPSKO PROSVETNO DRUŠTVO NIKOLA TESLA POSTOJNA
  • KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO BOŠNJAKOV BISER JESENICE
  • HRVAŠKO KULTURNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO
  • SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ LENDAVA

 

 

 

 

 

 

Usposabljanja bodo potekala med septembrom 2016 in junijem 2017 v Škofji Loki, Jesenicah, Postojni, Novem mestu in Lendavi, večinoma ob koncih tedna. Sestavljena so iz petih sklopov, ki se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo. Vsak izmed partnerjev bo gostil po en sklop predavanj:

 

Usposabljanje št. 1: Izobraževanje na področju folklorne dejavnosti

Namen prvega sklopa je usposabljanje za razvoj in nadgradnjo plesnih, pevskih in glasbenih kompetenc na področju folklorne dejavnosti med pripadniki hrvaške, bošnjaške in srbske manjšinske skupnosti s ciljem dviga kakovosti folklornih nastopov ter ohranjanja duhovne in materialne kulturne dediščine iz različnih delov Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije.

Usposabljanje št. 2: Ponudba manjšinskih kulturnih vsebin in ohranjanja manjšinske kulturne dediščine skozi kulturne proizvode

Namen drugega sklopa je razvijanje ustvarjalnih veščin pripadnikov in ustvarjanje inovativnih proizvodov, ki izkoriščajo skupno manjšinsko kulturno dediščino s ciljem njihove predstavitve in predstavitve manjšinskih ustvarjalcev ter širjenje medkulturnega dialoga v luči ustvarjalnosti.

Usposabljanje št. 3: Grafična podoba, oglaševanje in vidnost kulturnih dogodkov

Namen tretjega sklopa je izobraževanje o pravilih dobrega vizualnega komuniciranja in pomembnosti izbire pravilnega tona nagovora občinstva pri organizaciji kulturnih dogodkov. Namen delavnice je tudi razvijanje veščin projektne promocije in osnove projektnega marketinga v kulturi.

Usposabljanje št. 4: Umetniško izražanje in promocija kulturnih dogodkov skozi fotografijo

 

Namen četrtega sklopa je spoznavanje osnov fotografske tehnike in teorije, prilagojene specifičnim potrebam udeležencev. Osnove fotoaparata in fotografiranja (čas, zaslonka, ISO, nastavitve beline, …) bodo spoznali na projiciranih primerih in postopoma obravnavali izzive, ki smo jim navadno priča ob fotografiranju folklorno-umetniških prireditev. Del delavnice bo namenjeno tudi organizatorjem omenjenih prireditev, da bodo v prihodnje znali optimizirati okolje, kjer bodo nastajale fotografije tako, da bodo omogočili kar se da dobro vizualno reprezentacijo dogodka.

 

Usposabljanje št. 5: Pridobivanje sredstev v kulturi in projektno vodenje

 

Namen petega sklopa je pridobitev veščin vodenja projektov in organiziranja dogodkov na področju kulture, udeleženci bodo pridobivali znanja s področij osnov prijavljanja na projektne razpise na lokalni, nacionalni in evropski ravni s področja kulture, promocije in projektnega marketinga v kulturi, priprave vsebinskega in izvedbenega načrta projekta, pridobivanja finančnih virov (sponzorji, donacije, članarine …) nadzora izvedbe projekta in logistike.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply