“Manjine – dodana vrijednost EU”, međunarodna konferencija u Ludbregu

Članovi HKUD Komušina od 11.10.2019. do 13.10.2019  sudjeluju na međunarodnoj konferenciji u Ludbregu

U petak, 11.10.2019. godine u Ludbregu započinje međunarodni susret u okviru projekta “Manjine – dodana vrijednost EU”. Radi se o projektu koji je sufinanciran od strane Europske komisije kroz program Europa za građane. Domaćin i nositelja projekta je Grad Ludbreg a uz građane Hrvatske sudjelovati će i predstavnici partnerskih organizacija iz Slovenije, Mađarske, Srbije i Crne gore. Program događaja trajat će do 13.10.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.175,00 EUR.

Projekt “Manjine – dodana vrijednost EU” (akronim: MinAVEU) pokušava potaknuti interkulturalni dijalog i boriti se protiv stigmatizacije manjinskih skupina. Glavna ideja projekta je stvoriti okvir za odnose između država, udruga i ljudi s ciljem poštivanja različitosti. Problemi koje projekt MinAVEU pokušava riješiti povezani su sa položajem manjinskih skupina u europskom društvu, stereotipima i predrasudama koje stvara domicilno stanovništvo, antisemitizmom, ksenofobijom, stigmatizacijom i diskriminacijom manjina. Namjera projekta je povezati nacionalne manjine sa većinskim stanovništvom i objasniti i analizirati utjecaj manjinskih skupina na šire društvo.

Sukladno tome, glavni cilj projekta je povezati nacionalne manjine sa većinskim stanovništvom i analizirati utjecaj manjinskih skupina na šire društvo. Specifični ciljevi projekta su: promicati interkulturalni dijalog okupljanjem europskih građana različitih nacionalnosti i različitih jezika; podići svijest o bogatstvu kulturnog i jezičnog okruženja u Europi; promovirati raznolikost, toleranciju i poštovanje zajedničkih vrijednosti i prevladati stereotipe o manjinama i drugim skupinama.

Ciljevi projekta postići će se kroz organizaciju radionica na kojima će se baviti pitanjima tolerancije, antidiskriminacije te o odnosu većinskog i manjinskog stanovništva s osvrtom na europski kontekst.