BOŽIĆNE PJESME

U SVE VRIJEME GODIŠĆA

U sve vrijeme godišća, mir se svijetu naviješća,

Porođenje Djetića, od Djevice Marije.

Od pričeste Djevice, i nebeske kraljice,

Anđeoske cesarice, svete Djeve Marije.

Djeva sina porodi, đavlu silu svu slomi

A kršćane oslobodi, sveta Djeva Marija.

U jasle ga stavljaše, majka mu se klanjaše,

Ter ga slatko ljubljaše, sveta Djeva Marija.

Anđeli mu služiše, novu pjesmu pjevaše

Od njeg milost prošaše, sveton Djevom Marijom.

U ponoć se Bog rodi, nebo zemlju prosvijetli,

Ko u podne svjetlo bi, svetom Djevom Marijom.

Zrak izađe zornice, od prečiste Djevice

Anđeoske cesarice, svete  Djeve  Marije.

Svako svijeta stvorenje, sada ima veselje,

Božje štujuć rođenje, od  Djevice Marije.

Oci u limbu pjevaše, kad te glase slušaše,

Da Bog rođen bijaše, od Djevice Marije.

Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu,

I čovjeku smjernomu, svetom Divom Marijom.

Koj u tmini stajaše, i bez svjetla bijaše,

Sina Božjeg čekaše, od Djevice Marije.

Kog obeća Bog dati, i na svijet ga poslati,

Ter iz tame pustiti, svetom Djevom Marijom.

To željahu vidjeti, i s veseljem primiti

Pa s njim navijek živiti, svetom  Djevom Marijom.

Anđeo priđe nebeski, pastirima navijesti,

Prevelike radosti, od Djevice Marije.

O pastiri tecite, stada vaša pustite,

Sina Božjeg vidite, svetom Divom Marijom.

Tad pastiri pođoše, sina Božjeg nađoše,

Ter mu hvale dadoše, svetonm Divom Marijom.

Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu,

I čoviku smjernomu, svetom Divom Marijom.

Slavu vječnu vidiše, ter se vele čudiše,

Bogu poklon činiše, svetom Djevon Marijon.

I to čudo procvijeta, nad tim kraljem od svijeta.

Kog uboga čestita, povi Majka Marija.

Kralj u jaslam ležaše, a odjeće nemaše,

Jer uboštvo ljubljaše, svetom Djevom Marijom.

Teb Isuse hvalimo, sveto Trojstvo slavimo,

Majku tvoju častimo, svetu Djevu Mariju.

RADUJ TE SE NARODI

Radujte se narodi, kad čujete glas,
da se Isus porodi u blaženi čas.
Svaki narod čuj, čuj,
i Betlemu pristupljuj,
pristupljuj.
Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici
I tko trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.
To otajstvo čuj, čuj,
i k jaslicam pristupljuj!
Pristupljuj!
Raduje se Marija s Josipom gledeći
Anđeo pjeva “Glorija” po zraku leteći
I ti, svijete čitavi,
Spasitelja pozdravi!
Pozdravi!

KYRIE ELEISON

Kyrie eleison, eleison,

Isus se rodi u štalici

Pojte pastiri,

tamo se njemu poklonite.
Kriste eleison, eleison!
On za nas trpi čim se rodi
Pojte pastiri,
tamo se njemu poklonite.
Kyrie eleison, eleison!
U jasle mora da se skriva!
Pođite kralji,
tamo se njemu poklonite.

SVIM NA ZEMLJI

Svim na zemlji mir, veselje,
Budi polag Božje volje.
To sad nebo navješćuje
I glas s neba potvrđuje.
Dobre volje svaka duša
grijeha neka već ne kuša
Nego hvali, diči Boga,
Što je posl’o Sinka svoga.
Sinka svoga, Boga moga,
S Ocem, Duhom jednakoga
Duhom Svetim začetoga
Od Djevice rođenoga.

VESELJE TI NAVJEŠĆUJEM

Veselje ti navješćujem,
puče kršćanski.
Jerbo se kralj u Betlemu
rodi nebeski.
Još mali, u štali,
Kog stvorenje svako slavi
Štuje, diči, jer je pravi
On naš Spasitelj
i Otkupitelj.
Pored njega stoji Majka,
Djeva Marija.
Pa sveg svijeta Spasitelja
lijepo povija.
Njeg doji i goji,
Uspavljuje njegujući
“Spavkaj, spavkaj” pjevajući
U toj štalici,
sve na slamici.

OJ, PASTIRI

Oj, pastiri, čudo novo
Niste nigdar vidjeli ovo:
U jaslicam prostim rodio se Bog
Koji s neba siđe
radi puka svog.
Betlem, evo, nije daleko,
Znajte da vam istinu rekoh:
U štalici prostoj leži djetešce
Na slamici oštroj,
kao janješce.
Ljubav Božja prevelika
Primi pravu put čovjeka:
S neba siđe dolje radi grešnika
Rodi se u štali,
radi čovjeka.

U TO VRIJEME GODIŠTA

U to vrijeme godišta
Mir se svijetu navješta
Porođenjem Djetešca
Kom je Majka Djevica.
Anđeli se javili
Rajsku pjesmu slagali
Slava Bogu pjevali
A mir ljudma prosili.
Djeva Sina rodila,
Đavlu silu slomila,
Svijetu Spasa podala,
Nama majka postala.

DANAS SE ČUJE

Danas se čuje događaj novi
U zemlji našoj i jeste ovi
Braćo pastiri, pohitite
K Betlemskoj štali i vidite
Jedno nebesko Djetešce
U krilu majke Djevice.
Ta vam se sreća danas dogodi
Što vam se Janje nebesko rodi
Ovo je Janje ono milo
Koje je sav svijet izbavilo
Jedno nebesko Djetešce,
U krilu Majke Djevice!

DJETEŠCE NAM SE RODILO

Djetešce nam se rodilo
U jasle se položilo
Isuse mileni, Bože moj
Srce ti dajem da sam tvoj.
Sin Boga Oca i Bog sam
S neba na zemlju siđe k nam
Isuse mileni, Bože moj
Srce ti dajem da sam tvoj.
Čista ga Djeva rodila,
I svojim mlijekom dojila
Isuse mileni, Bože moj
Srce ti dajem da sam tvoj.
Isus mu ime Otac da,
Da nas otkupi, posla ga
Isuse mileni, Bože moj
Srce ti dajem da sam tvoj.

NARODI NAM SE

Narodi nam se kralj nebeski
Od Marije, čiste Djevice.
Na tom mladom ljetu
veselimo se,
Mladoga Kralja mi molimo.
Po njemu slijedi sveti Stjepan
Prvi mučenik Gospoda Boga.
Na tom mladom ljetu
veselimo se,
Mladoga Kralja mi molimo.
Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje
Na tom mladom ljetu svega obilja
Na tom mladom ljetu
veselimo se,
Mladoga Kralja mi molimo.

O BETLEHEME

O Betleme, grade slavni od Boga
Najveći si ti od grada svakoga
Jer iz tebe nam izađe vojvoda
Isus dragi, Davidova poroda.
Marija ga, Djeva čista, porodi
I u jasle ona njega položi.
Dostojno se ona njemu poklanja,
I s veseljem srca svoga pozdravlja.

VESELI SE MAJKO bOŽJA

Veseli se Majko Božja, puna milosti
veseli se i raduj se rajska svjetlosti
jer si noćas porodila
svojim mlijekom zadojila
Boga malahna.
Veselmo se i mi braćo ovdje zajedno
Al veselje neka naše bude pravedno
Svi se grijeha odrecimo
i srdačno utecimo
Svim vam Božić nazivamo
braćo ljubljena,
U stečenju vječnog zdravlja
od vas željena,
Kojega vam rođen dao
kako bude tko pitao
na dan današnji.

TRI KRALJA JAHAHU

Tri kralja jahahu
s onih sunčanih stran
tri dara nošahu
mir, zlato, tamijan.
Tri kralja dođoše
pred grad Jeruzalem
pitajuć za mjesto
gdje se rodi Isus.
Mariji rekoše:
zdravo, oj Djevice,
zdravo, oj Majčice,
nebeska Kraljice
Isus digne ruke,
drago im hvaljaše,
i nebeske dvore
njima obečaše.

NEBO DAJ OKU

Nebo daj oku
zvijezdu visoku vidjeti
jer triju kralja
stazicu valja slijediti
Svijetla nebesa
čine čudesa rođenom
Anđeli svoju
pjesmicu poju malenom.
Kraljima zvijezda
u Betlem kaže stazicu
Po njoj su tako
spoznali lako štalicu.
Tamjan i zlato,
mast dragu na to uzeše
Slijedeći svjetlost,
od Boga milost, pođoše.
Došav u Betlem,
pred Kralja mladog padoše,
Darove svoje
Isusu kralju dadoše.

PRISTUPITE VJERNI

Pristupite vjerni u radosnom slavlju
Dođite, dođite u Betlehem.
Pogledajte mladog, anđeoskog Kralja
Dođite na poklon, dođite na poklon,
Dođite na poklon Gospodu!
Ponizni pastiri ostaviše stado
Gle, radosni hite k jaslicam.
Kličući hajdmo, požurimo s njima,
Dođite na poklon, dođite na poklon,
Dođite na poklon Gospodu!

DVORJANI NEBA

Dvorani neba
proniješe glase narodom
Isus se rodi,
spasenje plodi porodom.
Betlem je mjesto
u kome čisto Djetešce
rodi se za nas
otkupi da nas, Janješce.

SPAVAJ MALI BOŽIĆU

Spavaj mali Božiću, buj, buj, buj.
Spavaj neba kraljiću, tuj, tuj, tuj.
Tako piva sad Divica
Sinka Božjeg porodica,
tuj, tuj, tuj.
Spavaj lipi cvitu moj, buj, buj, buj.
Spavaj rožmarinu moj, tuj, tuj, tuj.
Spavaj, spavaj ružičice,
Puka tvoga ljubičice,
tuj, tuj, tuj.
U tranjavoj štalici, buj, buj, buj.
Na hlađanoj slamici, tuj, tuj, tuj.
Zimu trpiš u jaslicah,
Kano odveć sirotica,
tuj, tuj, tuj.
Spavaj dite maleno, buj, buj, buj.
Radošću dočekano, tuj, tuj, tuj.
Tebe dvore svi anđeli,
Kerubini s arhanđeli,
tuj, tuj, tuj.

POSLAN  BI  ANĐEL  GABRIJEL

Poslan bi anđel Gabrijel
od Boga u grad Nazaret
k jednoj poniznoj Djevici,
i k pravoj Božjoj službenici.
Kad Mariji on doteče,
ponizno joj joj ovo reče:
“Oj, zdravo puna milosti,
Djevice, kruno svetosti.
Veselje sad će početi,
sina ćeš Božjeg začeti,
Bog Duh ce Sveti s tobom bit
i ove riječi ispunit.
Sina ćeš ti porodit,
i pravi Bog i Isus će se nazivati,
a plod tvoj bit ce Božji Sin
Gospodin.”

SVETA NOČ po slovensko

Sveta noč, blažena noč,

vse že spi, je polnoč;

le Devica z Jožefom tam

v hlevcu varje Detece nam.

Spavaj, Dete sladko,

spavaj, Dete sladko.

Sveta noč, blažena noč,

prišla je nam pomoč;

dete božje v jaslih leži,

grešni zemlji radost deli.

Rojen je Rešenik,

rojen je Rešenik.

Sveta noč, blažena noč,

radostno pevajoč

angeli Gospoda slave,

mir ljudem na zemlji žele.

Človek, zdaj si otet,

človek, zdaj si otet.