HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KOMUŠINA ima tri sekcije:

  • FOLKLORNU
  • SPORTSKU
  • PLANINSKU

planirana je i DRAMSKA sekcija.

VOĐA FOLKLORNE SEKCIJE JE:KATARINA GRGIĆ

katarina-2

POMOĆNICA VOĐE FOLKLORNE SEKCIJE

JE SANDRA JELIĆ

VOĐA SPORTSKE SEKCIJE JE: ALEN PAVLOVIĆ


Telefon  040 374 361

E-POŠTA:alen.pavlovic91@gmail.com

FB kontakt: https://www.facebook.com/pavLOjuVE

POMOĆNIK VOĐE SPORTSKE SEKCIJE

JE  ?

VOĐA PLANINSKE SEKCIJE JE MARKO GRGIĆ