U Škofjoj Loci je održana međunarodna konferencija Očuvaj svoju raznolikost

Međunarodna konferencija Očuvaj svoju raznolikost – Škofja Loka 26.5.2022. – 29.5.2022.