23 Skupščina društva

Poštovane članice i članovi H Kud-a Komušina !

»Prije svega čestitamo Vam sretnu i uspješnu novu godinu.Za naše društvo je predhodna godina bila jedna od uspješnijih u povjesti društva.Sa novim elanom započinjemo i ovu godinu sa izbornom skupštinom društva, koja će se održati dana 23.01.2016g u društvenim prostorima, sa početkom u 17.00 sati. Skupština je izborna za sve organe društva ( predsjedništvo,nadzorni odbor,disciplinsku komisiju, predsjednika skupštine i namjesnika,predsjednika društva).Molimo članove društva da se odazovu izborima.

»Kandidacijska komisija u sastavu :g. Petar Čičak,ga.Kata Paurević i g. Juro Šimić su predložili sledeće kandidate:

Predsjedništvo društva : g. Pejo Mijatović,g. Boro Tutić,g. Ivica Petrović,ga. Zora Petrović, ga. Maja Milas,g. Damir Haupman,g. Petar Čičak,ga. Mara Jelić,g. Vinko Grgić,g. Ivo Grgić,ga. Kata Paurević,g. Franjo(lola) Grgić,g.Juro Šimić,g. Ivica (bagec) Grgić,g.Slavko Stjepanović.

Nadzorni odbor : g. Anto Marić,g. Ilija Paškić,g.Zoran Tutić, g. Ivo Šimić (ševa),ga. Mira Jurić.

Disciplinska komisija : g. Ilija Marić,ga. Ankica Grgić,ga.Finka Švab, ga. Slavica Čičak,ga. Finka Grgić.

Predsjednik skupštine i namjesnik: g. Ilija Ćosić, g.Zoran Bijelić.

Prijave na kandidacijsku listu su moguće sve do samih izbora na skupštini.

Na skupštini će biti licitacijska prodaja kosilnice i agregata. Početna cijena za kosilnicu je 80 evra a za agregat je 100  evra.

»Prvu slobodnu subotu posle skupštine se organizuje turnir u prstenu (kapanju).Ekipe za to takmičenje neka se prijave kod Petra Čička na tel. 040 599 565.Uplata po ekipi je 15 evra a predviđene su nagrade (pokali) za prva tri mjesta.Prijave su moguće od danas napred.Dođite da se družimo.

Škofja Loka : 20.01.2016                                           Predsjedništvo društva