Poziv na međunarodnu konferenciju ‘Manjinske organizacije u razmišljanju i oblikovanju budućnosti EU’

Sve članove i prijatelje HKUD Komušina pozivamo da nam se odazovu na međunarodnu konferenciju:

»Manjinske organizacije u razmišljanju i oblikovanju budućnosti EU«

a čiji će se protokolarni dio održati 17. 3. 2018. godine s pričetkom u 15:00 sati u Sokolskom domu, Mestni trg 17, Škofja Loka.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

»Manjinske organizacije u razmišljanju i oblikovanju budućnosti EU«
16. – 18. 3. 2018.
Škofja Loka

16. 3. 2018.

14.00 – 15.00 h Dolazak i ručak
15.00 – 16.30 h Radni sastanak – Predstavljanje partnerskih organizacija
16.30 – 16.45 h Pauza za kavu
16.45 – 18.00 h Europe café – Promjena dobrih praksi za bolju EU
20.00 – 21.00 h Kulturni program – Festival etno glazbe

Program prvog dana će početi predstavljanjem partnerskih organizacija projekta, njihovih lokalnih zajednica te država. Partneri će promijeniti iskustva i prakse na području integracija manjina u društveni, kulturni i politički život: u Sloveniji, u Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Madžarskoj i Latviji. U radionici Europe café sudionici će raspravljati o ulozi manjinskih organizacija u lokalnu zajednicu, promijeniti će iskustva o teme kako ohrabriti manjinske organizacije kod integracije u lokalnu zajednicu, sa čime će se ispostaviti njihova uloga kod integracije manjinskih pripadnika v novu sredinu te uspostavi zadovoljavajuće te funkcionalne komunikacije između lokalnih sudionika te pripadnika manjina. U širem smislu radionica je namijenjena promjeni dobrih praksi, oblikovanju prijedloga te pronalaženju rješenja na području manjinske problematike. Prvi dan konferencije će se zaključiti sa kulturnim programom i večerom na kojoj će sudionici imati mogućnost da se bolje upoznaju i druže.

Sudionici: Predstavnici prijavitelja i partnerskih organizacija, predstavnici Općine Škofja Loka, drugi pozvani gosti

Lokacija: Formalni dio: Dvorana Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka
Neformalni dio: Prostori HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, Škofja Loka

17. 3. 2018

11.00 – 14.00 h Turistički ogled Škofje Loke
14.00 – 15.00 h Ručak
15.00 – 16.00 h Predavanje i rasprava
16.00 – 16.30 h Pauza za kavu
16.30 – 17.30 h Predavanje i rasprava
17.30 – 18.00 h Izložba manjinskih autohtonih ručnih radova
18.00 – 19.00 h Kulturni program – Festival manjinske folklore
19.00 – 20.00 h Večera

Program drugog dana konferencije će proteći u znaku predavanja i rasprave te će zaokružiti slijedeće tematske sklopove 1) Kakve su prepreke kod integracija manjina u lokalnu zajednicu 2) Određivanje relevantnih sudionika za uspješnu integraciju manjina u lokalnu zajednicu 3) Uspostavljanje komunikacije između manjinskih zajednica i predstavnika lokalnih zajednica 4) Bitnost manjinske kulture za budućnost EU. Sudionici će na konferenciji razgovarati o budućoj ulozi manjina u EU, uspješnoj integraciji manjina u kulturni i društveni život te predlagati kako mogu manjinske organizacije pripomoći ka smanjivanju diskriminacije i predrasuda. Program će se zaključiti sa izložbom autohtonih ručnih radova, festivalom manjinske folklore i zajedničkom večerom. Kulturni program će biti usredotočen poticaju razgovora o važnosti razvijanja međukulturnog dijaloga i manjinske kulture zbog budućeg razvijanjem talenata i stvaralaštva pripadnika manjina.

Sudionici: Članovi Slovenskog parlamenta, predstavnici Službe za kulturne raznolikosti i ljudska prava – Ministarstvo kulture RS, predstavnici Općine Škofja Loka, predstavnici Javnog sklada RS za kulturne djelatnosti, predstavnici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Predstavnici Hrvatskoga veleposlanstva u Sloveniji, predstavnici prijavitelja i partnerskih organizacija, predstavnici manjinskih udruga u Sloveniji, drugi uvaženi gosti.

Lokacija: Formalni dio: Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka, Škofja Loka
Neformalni dio: Prostori HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, Škofja Loka

18. 3. 2018

10.00 – 12.00 h Zaključne misli
12.00 – 13.00 h Zaključak konferencije i ručak

Zaključna faza događaja će uključivati potpisivanje zajedničke inicijative o naporu partnerskih organizacija kod aktivne integracije manjina u lokalne zajednice, sa uvažavanjem i priznavanjem njihovih potreba, znanja i sposobnosti. Cilj zajedničke inicijative je izraditi platformu za uspješnu integraciju manjina u novu okolinu, oblikovanje kanala komuniciranja između lokalne zajednice i manjinskim zajednicama te određivanju aktivnosti i mehanizama za aktivnu integraciju manjina u društvenu, socijalnu, kulturnu i političku okolinu.

Sudionici: Predstavnici prijavitelja i partnerskih organizacija, predstavnici Općine Škofja Loka, drugi uvaženi gosti

Lokacija: Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka

Konferenciju organizira Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Komušina Škofja Loka u suradnji sa
Općinom Škofja Loka i partnerima:

o Općina Dupnitsa, Bugarska
o Općina Riebini, Latvija
o Općina Szödliget, Madžarska
o Društvo Bosanskih Hrvata PRSTEN, Hrvatska
o Slovenski dom – Kulturno i prosvjetno društvo BAZOVICA Rijeka, Hrvatska
o Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo MATIJA GUBEC Tavankut, Srbija

Projekt je sufinanciran sa strane Europske komisije – Program Europa za građane